Ο χορός είναι τρόπος έκφρασης…

Έναρξη τμημάτων Τρίτη 2 Οκτωβρίου!

  • Τμήμα 5-8 ετών, Τρίτη 6-7 μ.μ. – Πέμπτη 6-7 μ.μ.
  • Τμήμα 9-13 ετών, Τρίτη 7-8 μ.μ. – Πέμπτη 7-8 μ.μ.
  • Τμήμα 14 & άνω,  Πέμπτη 5-6 μ.μ. – Σάββατο 1-3 μ.μ.
  • Τμήμα Ενηλίκων, Τρίτη 8-9 μ.μ.  – Πέμπτη 9-10 μ.μ.