4η Ετήσια Παράσταση Γυμναστηρίου «TOP GYM” – Photo Album

4η Ετήσια Παράσταση Γυμναστηρίου «TOP GYM” – Photo Album

4η Ετήσια Παράσταση Γυμναστηρίου «TOP GYM” – Photo Album Για 4η συνεχή χρονιά το γυμναστήριο Top Gym παρουσιάζει την επίδειξη των παιδικών & ενήλικων τμημάτων Modern Dance & Hip Hop, καθώς και των ομαδικών τμημάτων Power Yoga & Dance Aerobic.

Read More

Modern Dance «Fyllia”4η Παράσταση Γυμναστηρίου «Top Gym”

Modern Dance «Fyllia”4η Παράσταση Γυμναστηρίου «Top Gym”

Modern Dance «Fyllia” 4η Παράσταση Γυμναστηρίου «Top Gym” – video

Read More

1o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

1o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

1o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More

2o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

2o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

2o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More

3o Τμήμα Modern Dance ” 4η Παράσταση Γυμναστηρίου Top Gym”

3o Τμήμα Modern Dance ” 4η Παράσταση Γυμναστηρίου Top Gym”

3o Τμήμα Modern Dance ” 4η Παράσταση Γυμναστηρίου Top Gym” – video

Read More

3o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”- ”3 girls”

3o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”- ”3 girls”

3o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”- ”3 girls” – video

Read More

4o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

4o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

4o Τμήμα Modern Dance 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More

1o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

1o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

1o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More

2o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

2o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

2o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More

3o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

3o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

3o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” -video

Read More

4o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

4o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

4o Τμήμα Hip Hop 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More

Power Yoga 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

Power Yoga 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym”

Power Yoga 4η Παράσταση Γυμναστηρίου ”Top Gym” – video

Read More